Historisch overzicht

20 jaar gecertificeerde financiële planning in Nederland

Twintig jaar gecertificeerde financiële planning. Twintig jaar FFP. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Een kwalitatief hoogwaardige nieuwe beroepsgroep van adviseurs. Dat was de doelstelling twintig jaar geleden van de Stichting Federatie Financiële Planners (FFP). Deze stichting was volgens de initiatiefnemers hard nodig vanwege de (toenemende) complexiteit van de verzorgings- en beleggingsbehoefte van de consument die steeds hogere eisen stelt aan de deskundigheid en veelzijdigheid van de financieel planner. Twintig jaar later is die doelstelling nog steeds van kracht. Zo verwoordde de eerste FFP-voorzitter prof. dr. Leo Stevens in de oprichtingsvergadering in 1996:

“Het samenbrengen van adviseurs die met het FFP-certificaat duidelijk willen maken aan de consument, dat zij voldoen aan kwaliteitseisen en gedragsregels en ook bereid zijn zich te onderwerpen aan een permanent proces van kwaliteitsbewaking en bijscholing.”

De Stichting Certificering FFP voorziet in een grote behoefte. In 1997 bevat het nieuwe register al 700 planners die de gedragscode hebben ondertekend. Vanaf dat moment gaat het heel snel (zie de tabel hieronder).

Vereniging FFP 1998

Begin 1998 wordt de Vereniging FFP opgericht. De vereniging richt zich op belangenbehartiging en andere vormen van dienstverlening voor leden en derden. Gedurende zes jaar lang trekken stichting en vereniging FFP gescheiden op. Begin 2005 fuseren beide organisaties, waarna de uitbouw van de beroepsorganisatie van gecertificeerd financieel planners pas echt gaat beginnen.

20 jaar FFP-register

Jaar Leden Groei %
1997 700    
2000 1.168 468 67%
2005 2.305 1137 97%
2010 3.246 941 41%
2015 3.811 565 17%

Public affairs

Voor FFP is het opbouwen van een duurzame relatie met stakeholders altijd erg belangrijk geweest. Al direct vanaf het begin werden contacten gelegd in politiek Den Haag, Brussel, en andere beroeps- en brancheorganisaties. FFP streeft naar goede relaties opbouwen en onderhouden met toezichthouders als AFM, ESMA, DNB en ACM. Samen werken aan een betere financiële sector is in het voordeel van een ieder. Het doel van public affairs voor FFP is helder: FFP op de kaart zetten als hét instituut voor financiële planning. Daarom is FFP actief aanwezig bij Kamerdebatten en levert input, gevraagd en ongevraagd, op wetgeving en (politieke) initiatieven.

FFP speelde zich in de politieke kijker door in oktober 2006 en nogmaals in 2010 een verkiezingsdebat in de Haagse Grote Kerk te organiseren met de financieel woordvoerders van de vijf grootste partijen: CDA, GroenLinks, PvdA, SP en VVD. In 2014 zijn lobby en belangenbehartiging verder geprofessionaliseerd. Met volksvertegenwoordigers vinden periodiek gesprekken plaats over belangrijke onderwerpen, worden (Europese) politici geïnterviewd voor FFP Magazine en worden met Eerste en Tweede Kamerleden én Europarlementariërs werkbezoeken gehouden bij gecertificeerd financieel planners. Een simulatiegesprek met een financieel planner geldt als basis voor dit bezoek, om zo het beroep financieel planner, het financieel plan en het keurmerk FFP CFP® inzichtelijk te maken voor de volksvertegenwoordigers.

...Leden over FFP...

“1996….hee….er is een club die een naam geeft aan wat ik doe: integraal advies. Ok, het heet dus nu ‘financiële planning’ … Nou, snel lid worden dan maar!”

Hubrien Meijaard FFP, CFP®, RLP 

FFP en Wft

Als er één wet de afgelopen 10 jaar de financiële sector heeft gedomineerd, dan is het wel de Wft. Ook FFP zet meteen de tanden in dit dossier. De eerste klap is een daalder waard: alle FFP-diploma’s, behaald vóór 1 oktober 2007, worden bij aanvang van het wetgevingstraject gelijkgesteld aan maar liefst vier Wft-diploma’s. In 2014 wordt, na langdurig overleg met het ministerie van Financiën, de gelijkstelling verlengd voor alle FFP-diploma’s die behaald zijn vóór 31 december 2013: een erkenning van het brede karakter en het hoog gekwalificeerde niveau van het FFP-diploma.

 

 

 

 

 

 

 

Consumentencommunicatie speerpunt

Vanaf 2006 is consumentencommunicatie speerpunt van het FFP-beleid. Dan start een driejarige campagne met als kern de website typischeenvraagvoor.nl. Daar wordt antwoord gegeven op de belangrijkste financiële vragen over bijvoorbeeld pensioen, hypotheek, vermogensopbouw. De website wordt ondersteund door radiocampagnes en bannering op diverse sites.

Vanaf 2011 is er een nieuwe FFP campagne rond het thema ‘Vooruitkijken’. De website informeert consumenten over relevante life events en onderwerpen die een relatie hebben met financiële planning. Alle leden van de FFP krijgen de beschikking over een uitgebreide profielpagina. Van daaruit kunnen zij met consumenten (via Facebook, Twitter en LinkedIn) in contact treden over alle mogelijke financiële kwesties. Planners kunnen ook blogs en artikelen publiceren.

In 2015 wordt deze webstrategie verder verdiept en uitgebreid met de publicatie van meer dan honderd consumentenartikelen over belangrijke life events.

FFP Magazine en FFP.nl

Het belang van goede communicatie met de leden wordt al in een vroeg stadium opgepakt. In 1996 wordt de zes pagina’s tellende ‘Nieuwsbrief van de Federatie Financiële Planners’ in de markt gezet. De nieuwsbrief wordt vanaf 2008 een volwaardig magazine. FFP Magazine is een uitgave van en voor leden, met veel aandacht voor de adviespraktijk van de financieel planner en verenigingsnieuws.

In het voorjaar van het jaar 2000 is de FFP voor het eerst te vinden op de eigen website: www.ffp.nl. Begin 2006 wordt de communicatie met de leden volledig gedigitaliseerd. De website wordt qua uiterlijk en inhoud meer gericht op consumenten, onder meer met de zoekfunctie naar FFP-leden in de buurt.

 

 

 

 

 

 

 

FFP zet een nieuwe norm

Om ingeschreven te kunnen worden in het FFP-register, dienen de financieel planners een examen af te leggen. Twee tot drie keer per jaar werd een landelijk examen georganiseerd, waarvan de eerste editie plaatsvindt op 27 juni 1997 in de Utrechtse Jaarbeurs. Het laatste ‘centraal schriftelijk’ werd gehouden op 12 december 2014; ook in de Jaarbeurs.

Vanaf het voorjaar van 2014 zijn de eerste FFP nieuwe stijl examens afgelegd. Het examen is veranderd van een examenmoment naar een examentraject: leren en toetsen worden voortaan afgewisseld. Drie theorietoetsen (generiek en familie, werken en wonen, en ondernemen) worden – na een verplichte vaardigheidstraining – gevolgd door het inleveren van een casusuitwerking en een uitgebreid mondeling. Zowel het theorie- als het praktijkexamen worden door Cito afgenomen.

In de gedragscode is vastgelegd dat een financieel planner deskundig dient te zijn en te blijven. In 1997 is dan ook een systeem van permanente educatie (PE) ontstaan. Voor die tijd iets nieuws. Vanaf 1998 hanteert de stichting een studiepuntensysteem met betrekking tot de zes kennisgebieden van de ingeschreven gecertificeerd financieel planner.

Dat puntensysteem werd – als overgangsregeling – in 2014 en 2015 opgevolgd met een verplichte tweedaagse vaardigheidstraining en een kennisdag door geaccrediteerde opleidingsinstellingen. ​Om het unieke en onderscheidende karakter van de FFP-normen te waarborgen, gelden er vanaf 1 januari 2014 aangepaste vakbekwaamheidseisen voor nieuwe en bestaande FFP-leden. In de aangepaste leerdoelen is er veel aandacht voor communicatievaardigheden. Het FFP-examen en het systeem van Permanente Educatie gaan vervolgens op de schop. Alle leden van de FFP krijgen in 2015 de keuze voorgelegd of ze wel of niet FFP-gecertificeerd willen blijven. De FFP-leden hechten grote waarde aan hun FFP-diploma en erkenning: vrijwel alle leden blijven gecertificeerd.

Vanaf 2016 worden er aan leden een casus uitgereikt met een financieel plan van ongeveer vijf jaar geleden. Op basis van persoonlijke wijzigingen en wettelijke veranderingen bereidt het FFP-lid een gesprek met zijn klant voor. Een kwart van de leden wordt aselect uitgenodigd voor een mondeling.

...Leden over FFP...

“Een mooie, professionele, onafhankelijke organisatie met een persoonlijke touch, die de tienerjaren ontgroeid is en een stevige doorgroei doormaakt naar een volwassen positie in onze maatschappij”

 Ronald Kroon FFP CFP®

Maatschappelijk betrokken

Vanaf de start in 2008 is de FFP betrokken bij Wijzer in Geldzaken, het initiatief van het ministerie van Financiën om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. Tal van FFP-leden werken de afgelopen jaren belangeloos mee aan projecten als de Week van het Geld en de Pensioen3Daagse. Ook staan veel FFP-leden voor de klas in het kader van LEF, de Stichting Leven en Financiën die financiële bewustwording op scholen propageert.

Evenementen

Eén van de eerste gelegenheden waarmee de FFP zich naar de markt profileert is het congres op 5 november 1996 rondom het thema ‘Actuele ontwikkelingen inzake financiële planning’. Een evenement met 250 bezoekers, ingeleid door Willem Vermeend, toenmalig staatssecretaris van Financiën. In de jaren daarna wordt het een traditie dat de FFP een voorjaars- en najaarscongres houdt, rondom uiteenlopende onderwerpen: van ‘beleggen en communiceren’ tot ‘estate planning’. In 2001 wordt de reeks van eigen congressen afgesloten.

Het jaar ook waarin de FFP haar eerste lustrum viert en zich een toonaangevend instituut mag noemen. Eén waarbinnen de financieel planner zich op een professionele manier kan ontwikkelen ten gunste van de consument. “De ambitie om de wildgroei in de markt tegen te gaan en een keurmerk voor financieel planners in het leven te roepen, mag geslaagd worden genoemd”, meent voormalig FFP-secretaris Roy van Diem.

Het derde lustrum wordt in 2011 gevierd met een – vernieuwd – congres. Dit jaarcongres wordt een belangrijk evenement. In 2014 zijn ruim 800 aanwezigen getuige van de video waarop minister Dijsselbloem aankondigt dat het FFP-diploma van 31 december 2013 wordt gelijkgesteld met vier Wft-diploma’s.

In 2015 waren circa 1.000 bezoekers op het FFP Congres in het NBC Nieuwegein.

Sinds 2013 is het FFP Congres ook het finalepodium voor de Verkiezing van de FFP Financieel Planner van het Jaar. Winnaars van de afgelopen edities zijn: Greet Vernooij (2013), Alex Erlings (2014) en Muriel Kamsma (2015).

FFP Kennis & Actualiteit

Voor leden worden elk jaar verschillende interessante evenementen georganiseerd. In 2014 volgt een professionalisering met het ontwikkelen van FFP Kennis & Actualiteit, dat in januari 2015 daadwerkelijk het licht ziet. Het concept bestaat uit een tweewekelijkse nieuwsbrief met door FFP geschreven inhoudelijke artikelen over de laatste wet- en regelgevingen, relevant voor het vak financiële planning. Daarnaast wordt vijf tot tien keer per jaar een bijeenkomst FFP Kennis & Actualiteit georganiseerd waar leden terecht kunnen om door interessante sprekers uit de financiële sector of uit de directe wereld van financiële planning te worden bijgepraat over een bepaald thema, bijvoorbeeld Erven & Schenken, Beleggen en Oudedagvoorziening ZZP'er. Eind 2015 volgde de introductie van het FFP-webinar. Het webinar met als thema 'Echtscheiding' (hier te bekijken) was een groot succes: liefst 500 mensen schreven zich in om de live uitzending bij te wonen, waarbij kijkers live vragen konden stellen aan de spreker. In 2016 volgen nieuwe webinars, onder andere over het thema 'Fintech'.

...Leden over FFP...

“Van enthousiaste vakidioten die de schouders eronder hebben gezet, naar een zeer professionele organisatie met eveneens zeer enthousiaste vakidioten die het verschil willen maken”

Ernst Wolf FFP CFP® 

FFP en FPSB Ltd.

Natuurlijk mag de recente fusie tussen de Stichting Certificering FFP en de Nederlandse tak van de FPSB (Financial Planning Standards Board) in dit overzicht niet ontbreken. Hierdoor sluit de FFP per 1 januari 2016 aan op de wereldwijde organisatie van financieel planners. De fusie werd door de bestuursleden van FFP en FPSB Nederland bekend gemaakt op het drukbezochte FFP Congres 2015. De FFP-titel en de internationaal erkende CFP®-titel worden voortaan in hetzelfde register opgenomen. De fusie tussen de twee certificerende organisaties betekent goed nieuws voor de consument en voor de Vereniging FFP en FPSB NL: voortaan heeft Nederland één grote beroepsorganisatie voor alle Nederlandse financieel planners. Deze beroepsorganisatie is onder de naam FFP al een herkenbare en betrouwbare partij voor consumenten, financieel planners en de gehele financiele sector. Volgens FFP-bestuursvoorzitter Marc van Poeteren is de fusie een logische ontwikkeling: "Met deze fusie zetten we weer een volgende stap waarin de markt van (bovenwettelijk) financieel advies meer wordt gereguleerd en geharmoniseerd. Dat is goed voor de consument én het beroep", zo zei hij in oktober 2015.

Vanaf het moment van de bekendmaking van de fusie tijdens het FFP Congres 2015 mochten alle gecertificeerd financieel planners die het FFP-keurmerk al voerden óók de CFP®-titel voeren. Daarmee behoren de circa 4000 financieel planners in Nederland tot de meer dan 160 duizend gecertificeerd financieel planners die wereldwijd het CFP®-keurmerk dragen. 

De fusie zorgt voor een grote kennisvoorsprong, want door de fusie krijgt FFP toegang tot het wereldwijde internationale netwerk van Financial Planning Standards Board Ltd., de internationale bewaker van het CFP®-keurmerk. Zo kan FFP de internationale ontwikkelingen die van invloed zijn op het beroep van financieel planner in Nederland te signaleren, hier snel op in te spelen en door te geven aan de leden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFP in Baarn

Het aantal verenigingsactiviteiten van de FFP is in de afgelopen jaren fors gegroeid. Om de FFP-leden beter en sneller van dienst te zijn, wordt vanaf 2012 ingezet op een eigen FFP-team van medewerkers in plaats van zaken uit te besteden. Anno 2016 zijn er tien professionals werkzaam op het FFP-bureau op het gebied van onder andere onderwijskunde, communicatie en administratie.

Leden over FFP

kapebreukelaar.png “In 1993 begon ik te werken als financieel planner en mocht ik de financiële planning opzetten binnen de toenmalige Bank Mees & Hope. Toen in 1996 de FFP werd opgericht was dat een belangrijke stap naar erkenning van de beroepsgroep. Ik startte in dat jaar ook met mijn eigen advieskantoor dat zich uitsluitend op financiële planning ging richten. De oprichting van de FFP paste dus naadloos bij mijn eigen visie en ambities.

De FFP heeft ervoor gezorgd dat financiële planning gezien wordt als een vak. Bovendien ging het niveau van de advisering dankzij de FFP met grote stappen vooruit. Voor de financieel planners is het FFP diploma tegenwoordig van grote waarde op de arbeidsmarkt, het is de norm geworden.
Je ziet dat door het provisieverbod de kosten van product en advies uit elkaar getrokken zijn. De consument zal steeds meer gaan inzien dat een integrale financiële planning meer waarde biedt dan een productadvies. Daarnaast verwacht ik dat dankzij internet de consument zelf meer kan voorbereiden. Dat zal de kosten verlagen.”

Kapé Breukelaar is één van de eerste geregistreerde FFP-leden in 1996 en was lid van het eerste bestuur van de Vereniging FFP in 1998.

helenbrand.png“De FFP biedt mij een platform waardoor ik op de hoogte blijf van de ontwikkelingen op het gebied van financiële planning en daarnaast gefaciliteerd wordt om mijn kennis up to date te houden. Ik verwacht dat de FFP ook in de toekomst een verbindende schakel blijft om kennis te delen onder financieel planners en dat ik daarmee klanten van dienst zal kunnen zijn met een deskundig advies.
Er kunnen zich in het leven veel situaties of veranderingen voordoen waarbij mensen niet (voldoende) stilstaan bij de financiële gevolgen. Een financieel plan kan het verschil maken bij een klant. De toegevoegde waarde van het financieel plan mogen we nog meer laten zien en de klant meer gewend aan laten raken. Een APK met de auto doen we immers ook ieder jaar, dus waarom niet voor de financiële situatie? Een mooie taak en rol voor een financieel planner is hierin weggelegd.”

mr. Helen Brand FFP CFP® is lid van FFP sinds het najaar van 2015