Banken moeten boeterente hypotheek opnieuw berekenen

Banken moeten boeterente hypotheek opnieuw berekenen
Datum: 23-05-2017

Heeft u onlangs de rentevaste periode van uw hypotheek opengebroken of meer afgelost dan het jaarlijkse maximum? Dan is de kans aanzienlijk dat u te veel boeterente heeft betaald. Als dit is gebeurd na 14 juli 2016, moet uw hypotheekverstrekker een nieuwe berekening maken. Concreet betekent dit dat u misschien geld terugkrijgt.

Veel hypotheekverstrekkers hebben in het verleden een te hoge boeterente in rekening gebracht aan klanten die hun hypotheek tussentijds veranderden of meer aflosten dan binnen de marges van de hypotheekvoorwaarden is toegestaan. Ze brachten meer kosten in rekening dan het bedrag dat zij feitelijk aan inkomsten misliepen.

Te hoge boetes
Sinds 14 juli 2016 mag dit niet meer. Toen is in Nederland de zogenaamde Mortgage Credit Directive van kracht geworden. In deze Europese wet staat dat hypotheekverstrekkers niet meer aan boete in rekening mogen brengen dan het werkelijke financiële nadeel dat zij ondervinden als klanten hun hypotheek openbreken of versneld aflossen.

Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt echter dat dit nog steeds niet voldoende gebeurt. Volgens een rapport van eind maart hanteren alle hypotheekverstrekkers weliswaar allemaal dezelfde methode, maar passen ze verschillende berekeningen en variabelen toe. Daardoor valt de boete vaak alsnog te hoog uit. Om dit te repareren, heeft de AFM besloten dat de banken hun werk moeten overdoen.

Vooral spaarhypotheken
Volgens de toezichthouder zijn er vooral bij spaarhypotheken flinke fouten gemaakt. Veel banken zouden te weinig rekening hebben gehouden met het inmiddels opgebouwde vermogen voor de aflossing van de hypotheek. Zij hebben de boeterente berekend op basis van het leenbedrag, niet op basis van het verschil tussen de hypotheekschuld en het opgebouwde vermogen en dat klopt niet volgens de Europese regels.

Redelijk
Verder moeten banken uitgaan van een zogenoemde ‘redelijke rente’ bij het vaststellen van de boete. Een voorbeeld: als uw rentevaste periode nog anderhalf jaar doorloopt maar u breekt uw hypotheek toch open, dan moet de bank een vergelijkingsrente bepalen.

Omdat er geen hypotheekrente voor anderhalf jaar vast bestaat, valt die keuze of op de eenjaars hypotheekrente of op de tweejaars hypotheekrente. De laatste is iets hoger, waardoor het verschil met uw huidige rente minder is en uw boete dus lager uitvalt. Volgens de Europese regels moeten de banken daarom die methode hanteren. In de praktijk gebeurt dit echter nog lang niet altijd.

Boeterente voor 14 juli 2016
Heeft u voor 14 juli 2016 boeterente betaald? Dan bent u helaas helemaal op uzelf aangewezen. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft na Kamervragen gezegd dat hij hypotheekverstrekkers niet zal dwingen om ook voor gevallen van voor deze datum een regeling te treffen. Bent u het –alsnog– niet eens met uw boete, dan moet u zelf actie ondernemen. Dat kan door een klacht in te dienen bij het Kifid of door naar de rechter te stappen.

Veranderingen bespreken met financieel planner
Voor veel mensen is de eigen woning het hart van hun financiële planning. Daarom is het verstandig om veranderingen in uw hypotheek altijd eerst te bespreken met een financieel planner met het keurmerk FFP CFP®. Als het gaat om het openbreken of (extra) aflossen, maar ook als u groter of juist kleiner wilt gaan wonen. Heeft u onlangs een voorstel voor een nieuwe rentevaste periode van uw hypotheekverstrekker ontvangen? Ook dan helpt een financieel planner u graag met advies.