Ontslag

Duur WW uitkering 2014 onveranderd

Datum: 24-12-2013

In tegenstelling tot eerdere plannen verandert de duur van de WW uitkering in 2014 niet. In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd de werkloosheidswet te willen versoberen vanaf 2014. Maar in het sociaal akkoord -en later het Herfstakkoord- zijn andere afspraken gemaakt. 

In 2014 verandert er daardoor nog niets aan de duur van de WW uitkering. Maar vanaf 2016 wordt er wel gesneden in de regeling. In stappen van 1 maand per kwartaal wordt de maximale duur van de WW uitkering dan teruggebracht tot 24 maanden in 2019. Wel kunnen werkgevers en werknemers in de CAO afspraken maken over een aanvulling hierop.

Duur WW uitkering 2014: 38 maanden

In 2014 en 2015 is de maximale duur van de WW uitkering nog 38 maanden. Als u werkloos wordt, krijgt u in de eerste twee maanden 75% van uw laatstverdiende loon tot een maximum van € 197,00 bruto per dag (januari 2014). Gedurende de rest van de duur van uw WW uitkering is dit 70%. De plannen om dit in het tweede jaar van de werkloosheid terug te brengen tot het bijstandsniveau, zijn van de baan.

Opbouw WW recht verandert

Verder wil het kabinet de opbouw van het WW recht aanpassen. De duur van de WW uitkering wordt dan lineair gekoppeld aan het arbeidsverleden. In de eerste tien jaar van uw loopbaan bouwt u één maand WW recht per maand op. Na die tien jaar wordt dit een halve maand per gewerkt jaar. 

Wie vanaf 2016 voor de maximale duur van de WW uitkering in aanmerking wil komen, moet dus een arbeidsverleden van bijna twintig jaar hebben. Wel geldt er een overgangsregeling: WW rechten die al zijn opgebouwd, veranderen niet. Voor werknemers die op dat moment al gebruik maken van de (oude) regeling, verandert er niets in de duur van de WW uitkering.

WW risico incalculeren?

Het risico op werkloosheid is in de afgelopen jaren flink gestegen. Natuurlijk kunt u er zelf  meestal weinig aan doen als u werkloos wordt. Toch kunt u de kans erop wel meenemen in uw uw integrale financiële planning. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk legt u haarfijn uit hoe u dit moet doen.