Een werknemer met schulden kost een werkgever gemiddeld € 13.000 per jaar

Een werknemer met schulden kost een werkgever gemiddeld € 13.000 per jaar
Datum: 30-05-2017

Onverwachte gebeurtenissen in iemands leven zoals echtscheiding, baanverlies van partner, ziekte of overlijden zijn vaak een oorzaak voor geldzorgen. Deze gebeurtenissen vormen veelal de bron voor stress, concentratieverlies, een (tijdelijk) lagere intelligentie en kunnen zelfs leiden tot verzuim op het werk.

Vorige week is de nieuwe website Financieelgezondewerknemers.nl officieel gelanceerd, een initiatief van onder meer Wijzer in Geldzaken, onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Nibud. De nieuwe website is er speciaal voor werkgevers om hen te voorzien van informatie om medewerkers ‘financieel fit’ te laten blijven en om werknemers met geldproblemen naar de juiste contacten door te verwijzen.

FFP (de beroepsvereniging voor financieel planners) heeft zitting in de programmaraad van WIG en juicht de aankondiging van deze website van harte toe. De werknemer is steeds meer op zichzelf aangewezen. Een goed voorbeeld is het pensioen dat meer en meer een individuele regeling wordt. Een zorgvuldige planning van financiële doelen en risico’s is een vereiste en zelfredzaamheid van de werknemer wordt belangrijker. Het onderzoek dat onlangs is uitgevoerd door het Nibud onderschrijft het belang van een zorgvuldige financiële planning: 62% van de werkgevers hebben weleens te maken gehad met financiële problemen van een werknemer.

Oorzaak kosten van financiële problemen
Uit onderzoek door het Nibud blijkt dat 57 procent van de werkgevers personeel met schulden als een groot risico voor de organisatie ziet. Volgens het Nibud is een bedrijf al snel 13.000 euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen (op basis van voltijds werken en een modaal salaris). De kosten die gemaakt worden zitten vooral in het verwerken van het loonbeslag, (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies. Daarnaast bestaat er voor het bedrijf nog het risico van diefstal, fraude en het feit dat personeel met geldproblemen gevoeliger is voor omkoping en chantage.

Financiële fitheid begint met een goed financieel plan
Het onderzoek door Nibud geeft aan dat een derde van de werkgevers de financiële problemen van de werknemer een reden vindt om het contract niet te verlengen. Een op de vijf werkgevers ziet dit zelfs als reden voor ontslag. Dat meer dan de helft van de werkgevers uit hetzelfde onderzoek denkt dat werknemers hier bang voor zijn en problemen dus niet bespreken, vindt het Nibud zorgelijk.

Praten over geld op de werkvloer moet laagdrempeliger worden en werkgevers kunnen ervoor zorgen dat werknemers met uiteenlopende vragen over financiën, bijvoorbeeld over hun persoonlijke financiële situatie of de belastingaangifte, terecht kunnen bij een financieel deskundige. Een belangrijke voorwaarde voor het oplossen van financiële problemen of tegenslag is dat werknemers zo vroeg mogelijk hun problemen bespreekbaar maken. Diverse werkgevers bieden hun medewerkers al de mogelijkheid om proactief hun financiën te plannen met behulp van een gecertificeerd financieel planner.

Bekijk hier de website financieelgezondewerknemers.nl 
Bekijk hier het Nibud onderzoek

Een gecertificeerd financieel planner met het keurmerk FFP CFP® helpt ook werknemers om inzicht en overzicht op hun financiële situatie te krijgen. Dat geeft rust bij de werknemer en op de werkvloer.