Stichting Certificering FFP

Stichting Certificering FFP

De Stichting Certificering FFP (SCFFP) ziet toe op de kwaliteit van de examens die financieel planners moeten afleggen om het FFP-Keurmerk te verwerven en te behouden. Het bestuur van de SCFFP bestaat uit minimaal vijf leden, waarvan de secretaris en penningmeester in personele unie met de vereniging.

Bekijk de samenstelling van het bestuur
Lees meer over toezicht op het FFP-Keurmerk

Commissies

Binnen de FFP is een aantal commissies actief om invulling te geven aan het bereiken van FFP-doelstellingen. Zij bereiden voorstellen voor ter vaststelling door het bestuur. Vervolgens nemen de commissies de verantwoordelijkheid voor de uitvoering op zich. Er zijn commissies voor: Toezicht, Raad van Beroep, Leerdoelen, Examenzaken en Permanente Educatie. 

Bekijk de samenstelling van de commissies

Documenten

Hieronder treft u documenten aan die betrekking hebben op de organisatie, uitvoering en reglementen van de Stichting Certificering FFP.