Vereniging FFP

Vereniging FFP

De Vereniging FFP (VFFP) behartigt de belangen van haar leden in de ruimste zin van het woord. Zij maakt zich in het bijzonder sterk voor het vergroten van de bekendheid van het begrip financiële planning.

Onze ambitie is dat consumenten een FFP-lid zien, erkennen en herkennen als dé betrouwbare en transparante gesprekspartner voor informatie én advies over financiële levensvragen. Onderstaande verenigingsonderdelen maken zich hier ieder op hun eigen wijze sterk voor.

Ledenraad en algemene ledenvergadering

Van de circa 4000 FFP-leden hebben er 15 als vertegenwoordiger en belangenbehartiger zitting in de ledenraad. Deze raad is een afspiegeling van het ledenbestand naar regio, geslacht en positie (zelfstandig planner/in loondienst). De raad komt drie keer per jaar bijeen en spreekt met het FFP-bestuur over beleidskwesties.

Ook benoemt hij bestuursleden en geeft hij goedkeuring aan de jaarrekening en de verenigingsbegroting. Benoeming van leden van de ledenraad vindt plaats door de Algemene Ledenvergadering.

Bekijk de samenstelling van de ledenraad

Bestuur

Het bestuur van de Vereniging FFP bestaat uit zes personen. Alle bestuursleden hebben hun sporen in de financiële wereld verdiend en hebben een brede affiniteit met het vakgebied van de financieel plannner. Op deze wijze werkt een breed en evenwichtig bestuur aan de beleidsvorming en voor de belangen van de FFP. Alle bestuursleden acteren/ beoefenen hun bestuursfunctie in principe op onbezoldigde basis. Het bestuur wordt benoemd door de ledenraad.

Bekijk de samenstelling van het bestuur

Directie

Sinds 1 februari 2016 is Ruud Polet directeur van de Vereniging FFP. Hij stuurt op dagelijkse basis de organisatie aan. Daarnaast houdt hij zich intensief bezig met de externe belangenbehartiging en profilering van de vereniging, zowel bij belangorganisaties als bij de overheid. 

Maak ook kennis met de rest van de organisatie.

Statuten & jaarverslagen

Hieronder treft u de statuten en jaarverslagen aan die betrekking hebben op de organisatie en uitvoering van de Vereniging FFP.