Klachten

Commissie van Toezicht

De Stichting certificering FFP heeft een onafhankelijke commissie voor kwaliteitsbewaking. De Commissie van Toezicht bewaakt de naleving van de Gedragscode en het Reglement op het gebruik van het collectief merk. Verder behandelt zij alle zaken waarvoor zij in de reglementen van de stichting bevoegd is verklaard. 

Klachten over individuele financieel planners worden door deze commissie behandeld en getoetst aan de gedragscode. Deze commissie heeft niet de bevoegdheid schadevergoedingen of verklaring voor recht toe te kennen. Hooguit kan de commissie een kostenveroordeling uitspreken, ook kan de commissie een disciplinaire maatregel opleggen.

Het secretariaat van de Commissie van Toezicht is gevestigd ten kantore van Laumen Business Law, de heer Mr. M.L. Laumen, te Amsterdam (Haaksbergweg 73, 1101 BR Amsterdam; info@laumenlaw.com).

Kifid

Wanneer u als consument een klacht hebt over een financieel product of een financiële dienst, kunt u deze indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg Kifid. Bij Kifid kunt u terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. Wij raden u aan eerst te proberen om samen met uw financiële dienstverlener een oplossing te vinden via de interne klachtenprocedure. Kifid is ingesteld door banken, verzekeraars, intermediairs, vermogensbeheerders en andere financiële dienstverleners. Zij hebben echter geen enkele zeggenschap over de behandeling van klachten.

Klacht indienen bij de FFP

Als u een klacht wilt indienen bij de FFP omdat u van mening bent dat het FFP-lid zich niet aan de gedragscode gehouden heeft, volgt u dan het onderstaande proces. Mocht u hulp nodig hebben bij het op schrift stellen van de Klacht dan kan u worden bijgestaan door een door het bestuur van de Stichting Certificering aan te wijzen (ex) FFP-lid. Hiervoor kunt u contact opnemen met Michel Schonis, bestuurssecretaris op telefoonnummer 035 30 20 120 of per email op michel.schonis@ffp.nl.