Financieel plan

De grote waarde van een helder totaalbeeld

Financiële wensen en verplichtingen variëren flink gedurende een mensenleven. Kinderen die gaan studeren, de aankoop van een woning, pensionering: mooie gebeurtenissen, maar je moet er wél goed op zijn voorbereid. Financiële planning brengt uitkomst. Door middel van een persoonlijk financieel plan creëer je overzicht over wat nodig isom je wensen en ambities te realiseren.

Financiële planning

Financiële planning helpt je bij het in kaart brengen van jouw financiële situatie en het plannen van je financiële toekomst. Je brengt jouw inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband en plaatst ze op een tijdlijn. Ook weeg je jouw persoonlijke omstandigheden mee: ben je getrouwd, kun je op termijn misschien een erfenis verwachten, welke rechten bouw je op binnen de sociale zekerheid? Zo ontstaat een persoonlijk financieel plan.

Scenario’s

Iedere schets van je financiële levensloop is vanzelfsprekend een momentopname. Een goed financieel plan houdt echter ook rekening met veranderingen en onvoorziene tegenslag. Dit gebeurt door meerdere scenario’s door te rekenen. Zo weet je precies waar mogelijke risico’s zitten, wat je al goed hebt geregeld en wat je nog moet aanvullen of bijsturen. Kortom: je schept een helder totaalbeeld van je financiële wensen en mogelijkheden.

Persoonlijk financieel plan

Een goed persoonlijk financieel plan biedt inzicht in de ontwikkeling van je inkomen, uitgaven en vermogen en helpt je risico’s te beheersen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • loopbaan- en salarisontwikkeling;
  • pensioenopbouw;
  • woonlasten en de waarde van de woning;
  • de kosten van studerende kinderen;
  • risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en het verlies van je partner.

Hulp nodig?

Schakel een gecertificeerd financieel planner met het FFP CFP®-keurmerk in.