Pensioen

Uw inkomen na uw pensionering bestaat in het gunstigste geval uit drie delen: AOW, werknemerspensioen en het zogenaamde derde pijlerpensioen. Iedereen die tussen zijn 15e en de pensioenleeftijd in Nederland woont of heeft gewoond, komt in aanmerking voor AOW. Daarnaast bouwen de meeste mensen in loondienst pensioen op via de pensioenregeling van hun werk.

Door middel van banksparen of een lijfrente kunt u pensioen opbouwen in de derde pijler. Veel ondernemers maken gebruik van deze mogelijkheid. 

Iedereen die tussen zijn 15e en de pensioenleeftijd in Nederland woont, heeft recht op AOW.

Uw inkomen van na uw pensionering is opgebouwd uit meerdere onderdelen.

Als ondernemer moet u meestal zelf sparen voor uw pensioen.

In de afgelopen jaren is er het nodige veranderd in de pensioenregels.

Gerelateerd nieuws

  • 20-06-2017 - De meeste hypotheken zijn aflossingsvrij. Maar dat betekent niet dat de lening nooit hoeft te worden terugbetaald. Banken en andere hypotheekverstrekkers maken zich zorgen over aflossingsvrije hypotheken. Van de uitstaande hypotheekschuld is 55% aflossingsvrij. Dat kan vooral op langere termijn bij veel huishoudens tot problemen leiden.
  • Pensioen in eigen beheer
    10-04-2017 - De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2017 het Wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen. De wet is op 1 april 2017 in werking getreden en er geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2017. Bent u dga en bouwt u pensioen in eigen beheer op? Dan heeft u tot die datum de tijd om uw pensioenregeling premievrij te maken.
  • Scheiden ouder stel
    10-03-2017 - Weet u hoe hoog de kosten zijn als u of één van of uw ouders noodgedwongen in een zorginstelling gaat wonen? De afgelopen jaren is de eigen bijdrage hiervoor alleen maar gestegen. Om de gevolgen beter te duiden, hebben wij drie voorbeelden voor u uitgewerkt.

Pagina's