Jubileumsymposium: ‘Twintig jaar gecertificeerde financiële planning’

In 2016 vieren we twintig jaar gecertificeerde financiële planning in Nederland. Op de verjaardag van de Stichting Certificering FFP, 6 april, werd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam een wetenschappelijk symposium georganiseerd om dit jubileum te vieren. Hoogtepunten waren het optreden van voormalige FFP-voorzitter professor Leo Stevens en de uitreiking van het indrukwekkende jubileumboek ‘Financiële planning, Inzichten uit wetenschap en praktijk’.

Een volle zaal geïnteresseerden wisten woensdag 6 april de weg te vinden naar Rotterdam. Het publiek bestond voor een groot deel uit FFP-leden, maar ook directeuren, voorzitters en beleidsmedewerkers van de belangrijkste partijen in de financiële sector waren ingegaan op de uitnodiging van FFP om het jubileum met elkaar te vieren.

 

Inspirerende sprekers

In de prachtig vormgegeven ronde Forum-zaal hadden alle genodigden een uitstekend zicht op de vier gastsprekers van de dag: prof. dr. Henriëtte Prast (Tilburg University), de Vlaming prof. dr. Marc De Ceuster (Universiteit Antwerpen), jubileumboekredacteur en FFP-lid prof. dr. Tom Loonen (Vrije Universiteit) en prof. dr. Leo Stevens van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Onder leiding van dagvoorzitter professor Peter Kavelaars, zelf hoogleraar fiscale economie en directeur van het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit, werd de middag een levendig geheel. 

Kill or kiss de klant?

Professor Henrïette Prast trapte de middag af en sprak over het centraal stellen van de levensbalans van de klant. De altijd kritisch kijkende hoogleraar Persoonlijke Financiële Planning ging met een paar pitte uitspraken in op een aantal hardnekkige mythes over financiële educatie, over hoe mensen in elkaar zitten en over het doel van financiële planning met de daaraan hangende relevante risico’s. Aan de hand van een ‘levensbalans’ behandelde zij hoe diverse soorten vermogen zijn in te zetten om het optimum te bereiken en risico’s te beheersen.

De uit Antwerpen overgekomen hoogleraar Financiële Economie Marc De Ceuster nam na zo’n veertig minuten het stokje van Prast over. Hij ging op zijn bekende uitnodigende wijze in op de letters KYC. De Y en C staan voor ‘Your Customer, voor zover was het voor iedereen duidelijk. Maar staat die K nu voor ‘Know’, ‘Knead’ of stiekem toch voor ‘Kill’ of ‘Kiss’? Die laatste twee hoe dan ook niet, zo stelde De Ceuster. Maar je klant kennen en kneden is voor een financieel planner wel essentieel. Volgens de professor staat Know Your Custumer ofwel KYC in de hedendaagse adviespraktijk centraler dan ooit. Over de invulling hiervan filosofeerde De Ceuster en reflecteerde hij op de rol van de klant binnen financiële planning.

Toekomst financieel planner

Na een korte onderbreking probeerde professor Tom Loonen op een krachtige manier het publiek te overtuigen van het belang van nadenken over de toekomst van de robotisering van financiële planning. Volgens Loonen zijn er voor gecertificeerd financieel planners veel kansen om de voordelen van fintech ten volste te benutten in de praktijken. Loonen illustreerde zijn verhaal met het voorbeeld dat de toekomst van financieel advies niet alleen bestaat uit het online verzamelen van alle financiële gegevens van een huishouden, maar dat een robot ook zomaar het advies kan gaan geven. 

Tekst gaat verder onder de foto...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerespecteerd beroep

Het fraaie slotakkoord werd gegeven door Leo Stevens. De emeritus hoogleraar fiscale economie van de Erasmus Universiteit zorgde bij veel bezoekers niet alleen een enthousiast gevoel dankzij zijn inspirerend betoog over de invloed van de veranderende regelgeving op het financieel plan, maar ook voor veel nostalgische gevoelens. Stevens was namelijk de eerste voorzitter van FFP, precies twintig jaar geleden.

“Wat mij betreft is belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen twintig jaar dat de financieel planner een gerespecteerd beroep is geworden”, zo vertelt Stevens na afloop van het symposium. “Voordat het in het informele circuit een rol speelde, was financiële planning vooral een wilde handel in allerlei producten. Dat waren vooral belastingbesparingsproducten, in plaats van dat het verzekerings- of planningsproducten waren. Wij hebben er nadrukkelijk naar gestreefd om het beroep te upgraden naar een situatie waarin het beroep vakmatig wordt beoefend, professionele strekking krijgt en niet meer voornamelijk een verdienmodel wordt voor mensen die snel grote stappen willen maken met provisies.”

'Belang benadrukt'

Ook Sjaak de Graaf is blij met de huidige ontwikkelingen rondom financiële planning. “Het belang van het beroep financieel planner werd met dit symposium weer bewezen en benadrukt. We hebben vier mooie sprekers gehad, die vanuit de wetenschap en praktijk de ontwikkeling van het vak hebben toegelicht”, aldus de voorzitter van Stichting Certificering FFP, die enkele bestuurscollega’s en verenigingsvoorzitter Marc van Poeteren moest missen vanwege FFP-activiteiten in het buitenland. “Vanmiddag hebben we vanuit verschillende invalshoeken gehoord waar het vak ontwikkelt en wat we moeten doen om deze ontwikkelingen bij te blijven. De wereld is op alle terreinen zo snel in verandering, dat we als Stichting Certificering FFP de eisen voor het keurmerk synchroon laten lopen met de eisen die de veranderende omgeving stelt. Daarom is dit jaar de PE-systematiek aangepast. De boodschap was vandaag helder: blijf leren om optimaal te kunnen werken als financieel planner.”

Interviews en videoverslag

Interview met professor Leo Stevens

Interview met Sjaak de Graaf, voorzitter SCFFP

Programma en presentaties 6 april 2016

Klik op de titel van de presentatie om de slides te downloaden.

13.30 uur Ontvangst
14.00 uur Opening door prof. dr. Peter Kavelaars (Hoogleraar fiscale economie en directeur fiscaal economisch instituut, Erasmus Universiteit)
14.10 uur Prof. dr. Henriëtte Prast (Hoogleraar persoonlijke financiële planning, Universiteit Tilburg): ‘De levensbalans van de klant centraal
14.50 uur Prof. dr. Marc De Ceuster (Hoogleraar financiële economie, Universiteit Antwerpen): Wat verstaat u onder KYC?
15.30 uur Pauze
16.00 uur Prof. dr. Tom Loonen (Hoogleraar effectiviteit van wet- en regelgeving, Vrije Universiteit): Financiële Planning: vergif of medicijn?
16.40 uur Prof. dr. Leo Stevens (Emeritus hoogleraar fiscale economie, Erasmus Universiteit): De invloed van veranderende regelgeving op het financieel plan
17.20 uur Uitreiking eerste exemplaar van het FFP Jubileumboek
17.30 uur Afsluiting en borrel